donderdag, 5. mei 2011 - 12:21 Update: 08-07-2014 0:59

Macht leidt tot overspel, zowel bij mannen als bij vrouwen

Tilburg

Bill Clinton, John Edwards, Jack de Vries—voorbeelden te over van mannen in een invloedrijke positie die moeite hebben met hun huwelijkse verplichtingen.

Mannen met macht lijken vaker overspel te plegen dan gewone mensen. Maar onderzoek van Joris Lammers van Tilburg University en collega’s toont aan dat vrouwen met macht dat net zo goed doen.

Joris Lammers, Monique Pollmann en Diederik Stapel van Tilburg University en hun Groningse collega’s Janka Stoker en Jennifer Jordan vroegen aan de lezers van Intermediair om een vragenlijst in te vullen. In totaal vulden 1500 machtige en minder machtige professionals de lijst in.

Mensen met een machtige positie bleken vaker vreemd te gaan en ook vaker van plan te zijn vreemd te gaan dan mensen met een minder machtige positie. Dit komt vooral doordat mensen met macht zich zelfverzekerder voelen, aldus Lammers. Niet alleen stappen zij daardoor eerder op een aantrekkelijke partner af, maar ook gedragen zij zich assertiever, waardoor ze aantrekkelijker worden gevonden. Interessant was dat dit effect zowel voor machtige mannen als voor machtige vrouwen gevonden werd.

Lammers en collega’s stellen dat vroeger mannen veel vaker vreemdgingen dan vrouwen. Dit kwam deels doordat vrouwen economisch afhankelijk waren van hun partner en het zich dus niet konden veroorloven hun relatie op het spel te zetten. Maar naarmate de maatschappij moderniseerde en vrouwen steeds minder economisch afhankelijk werden van hun partner, zijn zij meer en meer in staat geworden te doen wat ze willen—ook wat betreft seks en relaties. Dan zullen we dus ook overspel zien bij vrouwelijke politici, industriëlen en andere machtige vrouwen.
Categorie:
Tag(s):