vrijdag, 15. april 2011 - 17:06

Man krijgt inbeslaggenomen zeehonden niet terug

Roermond

De eigenaar van de in januari gevonden zeehonden, krijgt zijn zeehonden niet terug. Dit heeft de rechtbank Roermond vrijdag bekendgemaakt.

De rechtbank Roermond heeft het beroep dat de eigenaar had ingesteld tegen de weigering van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om ontheffing te verlenen van het verbod op het houden van zeehonden, ongegrond verklaard.

Volgens de rechtbank was de teammanager recht en rechtsbescherming van de Dienst Regelingen bevoegd om namens de staatssecretaris het bestreden besluit (de weigering om ontheffing te verlenen) te nemen.

Dierentuin Frankrijk
Op 21 september heeft de eigenaar van de zeehonden ontheffing gevraagd voor het houden van twee zeehonden, afkomstig uit een dierentuin in Frankrijk.

Op 28 september heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit deze ontheffing geweigerd. Hiertegen heeft de eigenaar bezwaar aangetekend. Het besluit tot weigering van de ontheffing is na de bezwaarprocedure gehandhaafd. Vervolgens heeft de eigenaar beroep aangetekend bij de rechtbank Roermond.
Provincie:
Tag(s):