dinsdag, 31. mei 2011 - 23:15

Marechaussee gaat grensgebied weer controleren

Den Haag

Vanaf woensdag 1 juni gaat de Koninklijke Marechaussee het mobiel toezicht achter de grens met België en Duitsland weer volledig inzetten. Dit heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken dinsdag bekendgemaakt.

De marechaussee kan illegale vreemdelingen als dat nodig is ook weer in in de cel zetten (vreemdelingendetentie).

Het mobiel toezicht is belangrijk bij het bestrijden van illegaliteit en grensoverschrijdende criminaliteit zoals mensensmokkel, mensenhandel, identiteitsfraude, drugssmokkel en het witwassen van geld. Door een aanpassing van het Vreemdelingenbesluit heeft het mobiel toezicht veiligheid een stevige juridische basis gekregen.

Doordat de controles van de marechaussee steekproeven zijn, heeft het toezicht niet het karakter van grenscontroles. Die mogen er binnen het Schengengebied immers niet meer zijn.

Eind vorig jaar oordeelde de rechter van de Raad van State, bestuursrechtspraak, dat het mobiele toezicht van de marechaussee in het grensgebied met België en Duitsland te veel op grenscontroles leek. Ook was de juridische basis voor het toezicht niet goed geregeld. Met de wijziging van het Vreemdelingenbesluit heeft minister Leers (Immigratie en Asiel) dat nu hersteld.

Het mobiel toezicht moet gebaseerd zijn op informatie of ervaringsgegevens over illegaal verblijf na grensoverschrijding. Om ervoor te zorgen dat de controles echt steekproeven zijn, mogen niet alle auto’s, treinen, schepen en vliegtuigen systematisch gecontroleerd worden. De controles waren altijd al steekproeven in het gebied achter de Belgische en Duitse grens en op luchthavens, maar nu staan de regels daarvoor ook in het nieuwe Vreemdelingenbesluit.

De regels voor de steekproeven zijn:
internationale treinen: tot 30 minuten rijden vanaf de grens (of tot het tweede station na de grens), maximaal twee treinen per dag per traject en maximaal acht treinen per dag; per trein maximaal twee coupés;

auto’s/vrachtwagens/schepen: tot maximaal twintig kilometer vanaf de grens met België of Duitsland, per (vaar)weg maximaal 90 uur per maand en maximaal 6 uur per dag; slechts een deel van de passerende auto’s en vrachtwagens of schepen mag gecontroleerd worden;

vliegtuigen: per vliegroute van binnen het Schengengebied maximaal één derde van het aantal geplande vluchten per maand, maximaal zeven vluchten per week; slechts een deel van de passagiers mag gecontroleerd worden.
Provincie:
Tag(s):