maandag, 5. december 2011 - 20:02

Maskerade op de stoep bij gemeentehuis in Brielle

Brielle

Op pakjesavond heeft in Brielle de Maskerade plaatsgevonden voor het oude stadhuis. De Maskerade is een protest van de Brielse burgers aan het College van B&W.

De bestuurders, Sinterklaas en zwarte Pieten stonden op het bordes en bekeken de protesten die door de verschillende groepen werd uitgebeeld.
Als van oudsher bleven de gezichten door een zelfgemaakt masker onherkenbaar.

Eeuwenoude traditie terug
De Brielse Maskerade, de eeuwenoude traditie om op Sinterklaasavond verkleed de straat op te gaan, is bijna weer terug in zijn historische vorm.

In 2008 is de organisatie enkele regels gaan opleggen, waardoor dit unieke Brielse fenomeen zijn oorspronkelijke vorm verloor. Het werd de Maskeradeganger verboden te spreken, te zingen of ander geluid voort te brengen. Men werd ook verplicht verkleed en gemaskerd deel te nemen en moest dan tussen 19.00 en 20.00 uur stilzwijgend langs het bordes van het stadhuis lopen, zodat de Brielse gemeenteraad kennis kon nemen van het protest dat alleen met borden of spandoeken geuit mocht worden.

Anno 2011 hoeft het geen stil protest meer te zijn. Protesterende mogen nu wel schreeuwen om aandacht.
Provincie:
Tag(s):