woensdag, 16. februari 2011 - 0:24

Maximumsnelheid omlaag naar 100 kilometer per uur

Arnhem/Nijmegen

De provincie Gelderland wil vanaf deze zomer de maximumsnelheid op een groot deel van de A325 tussen Arnhem en Nijmegen permanent verlagen van 120 naar 100 kilometer per uur.

Het ontwerp verkeersbesluit ligt vanaf 17 februari 2011 zes weken ter inzage.
De snelheidsverlaging is onderdeel van een grootscheepse aanpak van de verkeersproblemen op deze weg. Daarvoor voert de provincie Gelderland deze zomer ook onderhoudswerkzaamheden uit die de doorstroming op de A325 moeten verbeteren en de veiligheid vergroten.

De drukke A325 is weliswaar een autosnelweg, maar is niet overal als zodanig vormgegeven. Een aantal invoegstroken is te kort, zodat verkeer niet met genoeg snelheid kan invoegen. Door de vele aansluitingen wisselt het verkeer vaak van rijstrook. De snelheidsverschillen tussen de rijstroken zijn groot. Kortom, onrustig verkeersbeeld en daardoor zijn een slechte doorstroming en ongelukken het gevolg.

Om de kans op ongevallen te verkleinen en de doorstroming te verbeteren, wil de provincie dit voorjaar de maximumsnelheid op de A325-N325 verlagen naar 100 kilometer per uur. De huidige maximumsnelheid binnen de bebouwde kom van Arnhem op deze weg blijft hetzelfde: 70 per uur.
Onderhoudswerkzaamheden

In de zomermaanden gaan de grootscheepse onderhoudswerkzaamheden van start, werk dat naar verwachting twee maanden duurt.
Als eerste pakt de provincie de N325 Pleyroute aan, vanaf de aansluiting van de Westervoortsedijk tot het Nijmeegseplein. Veel aandacht krijgen de Pleybrug en de viaducten.

Zodra de N325 gereed is, is de A325 aan de beurt. Daar gaat de aannemer aan de slag vanaf het Nijmeegseplein tot aan knooppunt Ressen. Het asfalt van de A325 wordt grootschalig onderhouden. De weg krijgt een stille deklaag en een veiliger weginrichting.

Nadat de werkzaamheden zijn afgerond wordt de nieuwe maximumsnelheid van kracht.

Hoewel de provincie er alles aan doet om de overlast tot een minimum te beperken, krijgt de regio Arnhem-Nijmegen te maken met hinder, wegafsluitingen en omleidingen. Om overlast zo veel mogelijk te voorkomen, stemt de provincie de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk op elkaar af. Ook werkt de aannemer voornamelijk ’s nachts en in het weekend. De provincie heeft het onderhoud en de planning ook afgestemd met de betrokken gemeenten, de Stadsregio en Rijkswaterstaat. Dit voorkomt dat verschillende wegbeheerders op hetzelfde moment in de regio Arnhem-Nijmegen aan de weg werken. Zo wordt de overlast gespreid en blijft de regio Arnhem-Nijmegen ondanks de werkzaamheden zo goed mogelijk bereikbaar.

Tenslotte wordt met de planning ook rekening gehouden met de buitendienststellingen van de spoorlijn Arnhem-Nijmegen. De planning van de werkzaamheden maakt de provincie bekend ruim voor het werk begint, onder meer via de media en de website www.gelderland.nl/325.
Provincie:
Tag(s):