woensdag, 19. oktober 2011 - 14:42

ME begeleidt ontruiming woning

Venlo

De politie heeft dinsdag de gemeente en woningstichting Woonwenz in Venlo begeleid bij de ontruiming en verwijdering van een woonwagen aan de Bisschop Hoensbroeckstraat.

De woonwagen werd op last van de woonstichting verwijderd nadat er harddrugs was aangetroffen in de woning. Enige tijd geleden trof de politie bij een inval de harddrugs aan. Hierop heeft de burgemeester de woonwagen voor gesloten verklaard. De huurovereenkomst werd door de woonstichting vervolgens ontbonden.

In samenwerking met gemeente en politie vond woensdag de ontruiming plaats. Hierbij zijn alle overige roerende zaken die nog aanwezig waren, waaronder de woonwagen zelf, verwijderd en door de gemeente afgevoerd. 

De ontruiming heeft tot laat in de avond geduurd en is rustig en zonder tegenwerking verlopen. De hele dag en avond waren uit veiligheidsoverwegingen politiemensen en ME-ers aanwezig om waar nodig te assisteren bij de ontruiming. De politie had in totaal 80 agenten ingezet.
Ook op en rondom het kantoor van Woonwenz is sinds het ontruimingsvonnis extra beveiliging aanwezig. Woonwenz heeft deze maatregelen genomen naar aanleiding van serieuze signalen van bedreiging aan het adres van de corporatie.
Provincie:
Tag(s):