dinsdag, 25. oktober 2011 - 12:22

'Medewerkers zwembad Atlantis met een fooi op straat'

Oude Pekela

Het contract tussen de gemeente Pekela en de exploitant van het zwembad Atlantis in Oude Pekela liep op 31 december 2010 af. De gemeente heeft het contract met een jaar verlengd en tegelijkertijd het contact met de exploitant van het bad opgezegd.

Op dat moment was nog niet duidelijk hoe de toekomst van het bad eruit zou komen te zien. Medio juli heeft de gemeenteraad van Pekela besloten om het zwembad definitief te sluiten. De werknemers komen daarmee per 1 januari 2012 op straat komen te staan.

Vanaf juli heeft Abvakabo FNV regelmatig contact gezocht met de werkgever met het verzoek om een sociaal plan te sluiten om de schade voor de werknemers op te vangen. De werkgever heeft namelijk conform de cao Recreatie de verplichting om met de vakorganisaties een sociaal plan te sluiten. Tegelijkertijd heeft de werkgever met de gemeente afgesproken dat zij zullen opdraaien voor de kosten van de afvloeiing van het personeel.

Op 5 oktober ontving Abvakabo FNV een dictaat voor concept sociaal plan van de werkgever. Dit concept was het resultaat van de onderhandelingen tussen de gemeente en de werkgever. Er was, volgens de werkgever, geen of nauwelijks ruimte voor verdere onderhandelingen. Abvakabo FNV vindt het algemene beeld van het sociaal plan niet positief. Abvakabo FNV-bestuurder Daniëlle Wiek: ‘Ik had in materiële zin meer verwacht van de contractuele afspraak tussen de gemeente en Sportfondsen over het financieren van de afvloeiingsregelingen. Concreet betekent dit dat er geen sociaal plan tot stand is gekomen en dat de werkgever nu eenzijdig een regeling aan de werknemers aanbiedt.’

Gisteren hebben alle werknemers collectief - en aansluitend individueel - te horen gekregen wat de regeling concreet betekent. Werknemers kunnen niet anders concluderen dan dat zij de straat op worden gezet met een fooi. ‘De werknemers staan letterlijk in hun hemd op straat en de werkgever verwacht dat zij net als altijd de komende maanden met een glimlach aan het bad blijven staan’, zegt Wiek. ‘Het lachen is de medewerkers allang vergaan.’

De werkgever heeft gisteren eveneens via het UWV Werkbedrijf de ontslagvergunningen voor de individuele werknemers aangevraagd.
Provincie:
Tag(s):