donderdag, 20. januari 2011 - 23:04

Meebetalen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid op de provinciale weg Malden

Nijmegen

Nijmegen betaalt 105.000 euro mee aan het verbeteren van de verkeersveiligheid op de provinciale weg Malden – Nijmegen en de verkeersafwikkeling op het aan de provinciale weg gelegen sportpark De Kluis.

De werkzaamheden zijn al gestart en worden in de loop van dit jaar afgerond.

De provincie Gelderland heeft het afgelopen jaar in overleg met de gemeenten Heumen en Nijmegen plannen ontwikkeld om de verkeersveiligheid op de provinciale weg Nijmegen – Malden te verbeteren. Deze weg wordt intensief gebruikt door zowel fiets- als autoverkeer. Het westelijke fietspad langs de weg tussen Malden en De Kluis is daarom verbreed in het najaar van 2010 en kan in 2 richtingen gebruikt worden. De oversteekplaats bij sportcomplex De Kluis (de Union-velden) wordt gereconstrueerd en voorzien van verkeerslichten. Hiermee wordt in april gestart. Daarnaast komt er bij het sportcomplex een extra rijstrook voor verkeer dat vanaf het complex rechtsaf richting Nijmegen wil slaan. Dit moet bijdragen aan kortere wachtrijen en –tijden op het complex.

Eind 2008 vond op de oversteek bij de Union-sportvelden een ernstig ongeval plaats, waarbij een fietsende scholier op weg naar school werd aangereden door een auto. Dit was aanleiding voor (de ouders van) de gebruikers van de fietsoversteek om bij de provincie aan te dringen op maatregelen om de oversteek veiliger te maken. Vanwege de urgentie van het probleem besloot de provincie in afwachting van structurele maatregelen een aantal tijdelijke maatregelen te nemen, waaronder het openstellen van de bestaande fietspaden in twee richtingen en een voorlopige aanpassing van de oversteeksituatie. Het afgelopen jaar is in overleg met Heumen en Nijmegen een definitieve oplossing ontwikkeld. Hoewel het kruispunt niet op Nijmeegs grondgebied ligt, is Nijmegen erbij betrokken, omdat de weg en het fietspad intensief gebruikt worden door scholieren van een Nijmeegse school (het Kandinsky College) en gebruikers van een Nijmeegs sportcomplex (sportpark de Kluis). Bovendien ligt het meest noordelijke deel van de weg op Nijmeegs grondgebied; eventuele maatregelen aan de fietspaden zouden daar dan ook moeten worden uitgevoerd.

De totale kosten van het project bedragen € 1.450.000, waarvan € 850.000 voor de aanpassing van het kruispunt. Nijmegen betaalt € 75.000 mee aan de aanpassing van het kruispunt en daarnaast een specifieke bijdrage van € 30.000 voor het toevoegen van een rechtsafstrook voor het verkeer dat het sportpark De Kluis verlaat. De gemeente Heumen draagt € 30.000 bij aan de aanpassing van het kruispunt. De overige kosten zijn voor rekening van de provincie.
Provincie:
Tag(s):