donderdag, 19. mei 2011 - 19:55

Meer dan 30.000 klachten bij examenklachtenlijn

Bij de examenklachtenlijn is het de laatste dagen druk.

Voorgaande jaren kwamen de klachten vooral van havisten en vwo-ers, dit jaar zijn er steeds meer vmbo-scholieren die het LAKS met hun kritische vragen en klachten benaderen.

Met name de inhoudelijke vragen en klachten worden met aandacht bekeken en beantwoord door een daarvoor speciaal aangesteld team van vrijwilligers. Juist de inhoud en de vraagstelling van de examens staan centraal wanneer het LAKS in gesprek treedt met de instanties die de normering vaststellen, het College voor Examens en het CITO.
Provincie:
Tag(s):