woensdag, 23. februari 2011 - 15:08

Meer dan half miljoen bezoekers op Kieskompas

Amsterdam

Een week voor de verkiezingen heeft Kieskompas al meer dan 500.000 bezoekers gehad. Hiermee is Kieskompas veruit de belangrijkste stemhulp op internet.

Voor iedere provincie is een speciaal Kieskompas gemaakt met de belangrijkste thema’s uit de betreffende provincie. De Provinciale Statenverkiezingen vinden 2 maart plaats.

Kiezers weten zeer weinig van de provinciale politiek
Het Kieskompas heeft ook een speciale ‘informatielaag’ over het functioneren van de provincie en het politieke bestuur. Dat is hard nodig: uit onderzoek blijkt dat de meeste burgers weinig tot niets weten van de provinciale politiek.

Samen met onderzoeksbureau Synovate, bekend van de Politieke Barometer, onderzocht Kieskompas de kennis van burgers over de provincie. Vooral in de grotere provincies blijkt dat maar weinig kiezers weten wie de Commissaris van de Koningin is, wie de gedeputeerden zijn en welke partijen regeren in hun provincie. In Zeeland, Friesland en Limburg zijn burgers iets beter op de hoogte. Maar over het algemeen is het kennisniveau bedroevend laag.

Gratis bij Kieskompas: uitleg over de provinciale politiek
Veel kiezers weten niet hoe het provinciale bestuur tot stand komt en hoe vanuit de Provincies de Eerste Kamerleden worden gekozen. Daarom heeft Kieskompas het initiatief genomen om de belangrijkste informatie op een rijtje te zetten.

Er is een korte beschrijving van de historie van de provincies en Kieskompas geeft een overzicht van alle taken die provincies hebben. Zo wordt duidelijker wat de provincies nu precies doen voor burgers en welke plaats de provincies innemen in ons politieke stelsel.

Politici doen zelf te weinig
Kieskompas heeft de ontwikkeling van deze informatie zelf bekostigd. “Het is raar”, zegt André Krouwel, directeur van het Kieskompas, “dat noch het Rijk, noch de provincies wilden meebetalen aan de verstrekking van deze cruciale informatie. Wij vinden het belangrijk dat burgers niet alleen stemmen, maar ook begrijpen wat er met hun stem gebeurt. En ze weten zeer weinig van de provinciale politiek. Daarom hebben we zelf maar het initiatief genomen om een goed leesbare tekst over de provinciale politiek op te nemen in het Kieskompas.”

André Krouwel hoopt dat de opkomst hoger zal zijn dan bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2007. Toen kwam maar 46 procent van de kiezers naar de stembus. Zeker nu het voortbestaan van het kabinet op het spel staat kan de opkomst hoger zijn dan vier jaar geleden.

“Vorig jaar kozen we de ene helft van het parlement, nu het tweede deel”, zegt Krouwel. “Indien VVD, CDA en PVV niet boven de 37 van de 75 zetels uitkomen, zal het kabinet Rutte vleugellam zijn. Het kan dan wel blijven zitten, maar totaal afhankelijk worden van de SGP of van de linkse en progressieve partijen. Geen prettig vooruitzicht voor de rechtse coalitiepartners."
Provincie:
Tag(s):