donderdag, 2. juni 2011 - 12:07

Meer drukte verwacht op vaarwegen door lage waterstand

Den Haag

Rijkswaterstaat roept de pleziervaart op om goed voorbereid de vaarweg op te gaan. Vandaag maar ook met Pinksteren wordt een grotere drukte op het water verwacht.

Ook de aanhoudende droogte en de bijbehorende lage waterstand van de rivieren vragen om extra voorbereiding en alertheid.

Beperkt schutten bij Goereese sluis
Als gevolg van een verhoogd zoutgehalte in het Haringvliet door de lage waterafvoer in de rivieren is het schutregime van de Goereese sluis gewijzigd. Schutten vindt alleen bij eb plaats. Ook wordt pleziervaart zoveel mogelijk geclusterd geschut, waardoor er minder schuttingen plaatsvinden.

Drukte en langere wachttijden
Naast het beperkt schutten, is er op sommige plaatsen een smallere vaargeul. In de buurt van Nijmegen is hierdoor geen aparte recreatievaargeul beschikbaar tussen Weurt en de Pannerdensche Kop. Door de lage waterstand kan de beroepsvaart ook minder lading meenemen. Daarom moeten er meer schepen worden ingezet om dezelfde lading te vervoeren. Hierdoor komen pleziervaart en beroepsvaart sneller in elkaars vaarwater. Samen met de extra drukte kunnen ook de wachttijden bij sluizen langer zijn dan u gewend bent.
Provincie:
Tag(s):