woensdag, 21. december 2011 - 23:26

Meer meldingen ouderenmishandeling

Amsterdam

Ouderenmishandeling wordt steeds vaker gemeld bij de meldpunten. Over het jaar 2010 zijn in totaal 855 meldingen gedaan, een stijging van 30% ten opzichte van 2009. Dat zegt het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling. Naar schatting krijgen jaarlijks meer dan 160.000 ouderen in Nederland te maken met ouderenmishandeling.

De cijfers over 2010 geven voor een deel dezelfde gegevens als voorafgaande jaren. Ook nu weer blijkt dat vrouwen veel vaker slachtoffer van ouderenmishandeling zijn dan mannen. In de meeste situaties is de pleger een familielid, vaak een (klein)kind of (ex)partner. Driekwart van de meldingen betreft moedwillige (opzettelijke) mishandeling.

Meldingen over lichamelijke mishandeling kwamen het vaakst voor, namelijk 32%. Daarna psychische mishandeling (30%) en financiële uitbuiting (26%). Verwaarlozing (6%) en schending van rechten (7%). Seksueel misbruik wordt zeer zelden gemeld. In 47% van de situaties gaat het om (ex) partners, die hun partner mishandelen. In 37% gaat het om (klein)kinderen, en in 5% om een ander familielid. In 9% gaat het om kennissen of buren. Slechts 1% betreft het melden van mishandeling
Provincie:
Tag(s):