maandag, 14. november 2011 - 12:14

Meer mensen slachtoffer bij internetbankieren

Amsterdam

Ondanks alle beveiligingsmaatregelen van banken, worden steeds meer mensen het slachtoffer van oplichting bij internetbankieren. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Vorig jaar bedroeg de schade die banken hierdoor lijden 9,8 miljoen euro, de eerste helft van dit jaar is dit opgelopen tot 11,2 miljoen euro. Dit is reden voor de banken om nog sterker in te zetten op preventie, wetenschappelijk onderzoek, bewustwording bij consumenten en (samen met politie en justitie) opsporing en vervolging.

Phishing
De nieuwe campagne 'Veilig bankieren' is een vervolg op de campagne die de Nederlandse Vereniging van Banken een jaar geleden voerde. Ging het toen vooral om het bieden van inzicht in hoe criminelen te werk gaan, nu staat het verschijnsel 'phishing' centraal. Een onbekend groot aantal mensen ontvangt geregeld e-mails die van de bank lijken te zijn, waarmee criminelen hengelen naar de persoonlijke gegevens van klanten van banken.

Malware en social engineering
Phishing is de meest voorkomende manier waarop fraude met internetbankieren plaatsvindt. Daarnaast is soms sprake van malware (schadelijke software) en 'social engineering': mensen worden gebeld door iemand die zich voordoet als een bankmedewerker en om de persoonlijke bankgegevens vraagt. De nieuwe campagne is er mede op gericht consumenten ervan te doordringen dat de bank nooit per mail of telefoon om deze gegevens vraagt. Als klanten het slachtoffer zijn van fraude vergoedt de bank in de regel de schade.

Weinig schade
Schadelijke software die zich op iemands computer nestelt, komt voor maar in Nederland is hierdoor gelukkig nog weinig schade ontstaan, deels door tijdige detectie door banken. Banken zien bijna dagelijks aanvallen op het internetbankieren. Dat wil niet zeggen dat al die aanvallen succesvol zijn. Banken besteden veel energie om ontwikkelingen in malware te volgen en maatregelen te nemen zodat malware niet leidt tot schadelijke gevolgen. Banken zijn steeds beter in staat frauduleuze transacties vooraan in het traject te onderscheppen.

Vooro
In 2010 waren er 1383 fraude-incidenten met internetbankieren, de eerste helft van dit jaar 2418 incidenten. Dit aantal is gering in vergelijking met het aantal mensen dat via internet bankiert en inmiddels rond de 11 miljoen bedraagt; Nederland loopt hiermee internationaal voorop. ‘Dit succes trekt helaas de aandacht van criminelen,’ zegt voorzitter Boele Staal van de Nederlandse Vereniging van Banken. De vereniging is ‘vastberaden in haar strijd tegen internetcriminelen,’ aldus Boele Staal tijdens een persconferentie over de nieuwe campagne.
Provincie:
Tag(s):