dinsdag, 21. juni 2011 - 14:41

Meer mensen ziek die wonen nabij pluimvee- en geitenbedrijven

Den Haag

Mensen die in de buurt wonen van intensieve veehouderij ademen buitenlucht in met een verhoogde concentratie fijnstof, met daarin vooral bepaalde micro-organismen en endotoxinen (stoffen die voorkomen in de celwand van sommige bacteriën).

Dit staat in het rapport van het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) en het RIVM over mogelijke effecten van intensieve veehouderij op de gezondheid van omwonenden.


Meer gevallen longontsteking nabijheid van pluimvee- en geitenbedrijven

In de nabijheid van pluimvee- en geitenbedrijven zijn significant meer gevallen van longontsteking vastgesteld dan elders in het land. Opmerkelijk genoeg komen astma, COPD, hooikoorts en infecties aan de bovenste luchtwegen in de omgeving van intensieve veehouderijen juist minder vaak voor dan elders. Bij mensen die eenmaal astma of COPD hebben, worden meer complicaties of infecties aan de bovenste luchtwegen gezien. Megastallen blijken qua mogelijk effect op de gezondheid niet of nauwelijks te verschillen van gangbare intensieve veehouderijen.

Het onderzoek van IRAS gaat over de intensieve veehouderij in zijn geheel. Het onderzoek is het meest omvangrijk tot nu toe naar de effecten van fijnstofemissies van de intensieve veehouderij op de gezondheid van bewoners in gebieden met intensieve veehouderij. In totaal zijn de gegevens van bijna 120.000 mensen in het onderzoeksgebied onderzocht.

Aanvullende maatregelen nodig
Voor pluimveebedrijven is al eerder vastgesteld dat om te voldoen aan de (Europese) normen voor fijnstof in sommige gebieden aanvullende maatregelen nodig zijn. Deze maatregelen worden genomen in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Daarnaast worden maatregelen genomen om de emissie te verlagen.
Provincie:
Tag(s):