woensdag, 21. december 2011 - 20:12

Meer misvormde lammeren op schapenbedrijven

Den Haag

Op dit moment zijn er 30 schapenbedrijven bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) bekend waar misvormd geboren lammeren zijn aangetroffen. Dit meldt het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Daarnaast zijn er nog 16 bedrijven die contact hebben opgenomen met de GD omdat zij ook te kampen hebben met verschijnselen die kunnen wijzen op een infectie. Het Centraal Veterinair Instituut (CVI) heeft inmiddels bij 13 van 27 onderzochte lammeren het Schmallenbergvirus aangetoond. In de monsters van twee misvormde kalveren die zijn onderzocht, is het virus niet aangetroffen.

Op basis van de beschikbare informatie concluderen experts van het RIVM dat overdracht van het virus op mensen niet uitgesloten kan worden maar zeer onwaarschijnlijk is. Eerste gegevens over verwantschap van het Schmallenbergvirus met wel bekende virussen wijzen erop dat dit virus alleen herkauwers treft.
Provincie:
Tag(s):