donderdag, 21. april 2011 - 16:34

Meer mogelijkheden voor zelfstandigen in de zorg

Utrecht

Met ingang van 1 januari 2012 kunnen individuele zorgverleners, de zogenaamde zzp’ers, ook aan de slag in de thuissituatie als het gaat om persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Op dit moment kunnen zorgkantoren alleen nog maar overeenkomsten sluiten met instellingen. Bij het verlenen van persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in de thuissituatie zijn niet alleen instellingen betrokken, maar ook zorgverleners die niet in loondienst van zo’n instelling willen werken. Door het Besluit zorgaanspraken AWBZ te wijzigen kunnen verzorgenden en verpleegkundigen voortaan zelf overeenkomsten sluiten met de zorgkantoren. Het kabinet geeft hiermee uitvoering aan een toezegging aan de Tweede Kamer.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad.
Provincie:
Tag(s):