maandag, 4. juli 2011 - 15:15

Meer samenwerking tussen Nederland en Indonesië

Den Haag

Nederland en Indonesië gaan de komende jaren meer samenwerken op het gebied van duurzame handel en productie, waterbeheer en op juridisch terrein. Dat heeft staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken maandag gezegd op de eerste dag van zijn werkbezoek aan Indonesië.

Ook in de komende jaren zal Nederland via ontwikkelingssamenwerking blijven investeren in de relatie met Indonesië. In 2011 is hiervoor ruim 50 miljoen euro beschikbaar.

“Met mijn Indonesische counterparts heb ik gesproken over de nieuwe focus die dit kabinet heeft aangebracht in het Nederlandse OS-beleid en over de wijze waarop dit kan bijdragen aan de versterking van onze brede relatie”, aldus Knapen, die benadrukte dat er op het gebied van veiligheid en rechtsorde, voedselzekerheid en water veel aanknopingspunten zijn voor samenwerking met Indonesië.

“We kennen elkaar goed, Nederland en Indonesië zijn strategische partners: er zijn in Nederland en in Indonesië veel bedrijven en organisaties die elkaar op een natuurlijke manier weten te vinden. Mijn ambitie is te investeren in die sectoren waar we als Nederland echte meerwaarde hebben, en waar voor het Nederlandse bedrijfsleven kansen liggen.”

Met minister Patrialis Akbar van Justitie en Mensenrechten sprak de staatssecretaris over kennisuitwisseling tussen juridische instanties. Knapen opende vanochtend een seminar voor wetgevingsjuristen van het Indonesische en het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarnaast financiert Nederland het Indonesische overheidsprogramma, dat er voor moet zorgen dat ook de allerarmsten hun recht kunnen halen.

Met de coördinerend minister voor Economische Zaken, Hatta Radjasa, zal Knapen later deze week spreken over investeringen en publiek-private samenwerking ten behoeve van duurzame handel en productie.

Naast samenwerking op juridisch gebied, watermanagement en voedselzekerheid, kwamen op deze eerste dag van het bezoek ook mensenrechten en de strijd tegen corruptie aan de orde. Indonesië heeft sinds de Reformasi in 1998 veel bereikt op het gebied van mensenrechten. Knapen: “Net als de strijd tegen corruptie behoeft de positie van minderheden constante aandacht, ook in een democratie.”

In het tweede deel van zijn werkbezoek, dat tot 7 juli duurt, zal Knapen onder andere spreken over de inzet van Nederlandse expertise bij de aanpak van overstromingen in Jakarta: grote delen van de hoofdstad staan mede als gevolg van bodemdaling regelmatig onder water.

Ook is een veldbezoek voorzien naar Kalimantan, waar de afgelopen decennia veel bos is gekapt voor plantages en mijnbouw. Hij zal daar met lokale organisaties spreken over de manier waarop een goede balans gevonden kan worden tussen economische ontwikkeling en het behoud van natuur en milieu.

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor Nederland: ook op dit terrein zijn er voor Nederlandse bedrijven volgens Knapen volop mogelijkheden in Indonesië, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame landbouw. De staatssecretaris zal in Jakarta een project op het gebied van duurzame visserij bezoeken en gesprekken voeren over de mogelijkheden handel en productie van belangrijke landbouwgrondstoffen, zoals cacao, koffie, tropisch hout en palmolie, te verduurzamen.

Er is ook aandacht voor de moderne functie van cultureel erfgoed: de staatssecretaris zal aan de gouverneur van Jakarta een studie aanbieden over de restauratie van het museum van de stad Jakarta, het voormalig stadhuis in het oude stadscentrum. In het Nederlandse culturele centrum van de ambassade, het Erasmushuis, zal Knapen een tentoonstelling openen over de Nederlandse architect Wolff Schoemaker, die in de eerste helft van de vorige eeuw actief was in Indonesië.
Categorie:
Tag(s):