woensdag, 23. november 2011 - 10:00

Meer tijd voor alternatief plan KMS Weert

Weert

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de vraag van Weert en Limburg om meer tijd en ruimte te krijgen het alternatieve plan verder uit te werken naar de visie ‘KMS 2020: Kazerne van de Toekomst’. Dit bleek dinsdagavond tijdens de behandeling van de bezuinigingsplannen van het ministerie van Defensie. De provincie en de gemeente hebben van minister Hillen tot uiterlijk eind maart/begin april 2012 tijd gekregen om een definitief plan uit te werken.

Ter voorbereiding op de behandeling van de defensiebegroting 2012 door de Tweede kamer, hebben de gemeente Weert en de provincie Limburg afgelopen vrijdag samen de tussenrapportage “Koninklijke Militaire School Weert; Kazerne van de Toekomst” aan de leden van de Tweede kamer aangeboden. Deze hebben zij daags tevoren met minister Hillen van Defensie besproken.

In deze rapportage geven de provincie en de gemeente aan dat door ander gebruik en medegebruik van de KMS voor Defensie de structurele lasten kunnen worden verminderd met tenminste € 1 miljoen per jaar. Die besparing kan oplopen naarmate meer partners zich op het kazerneterrein vestigen. De afgelopen maanden hebben zich al diverse instellingen, organisaties en bedrijven gemeld die interesse hebben in participatie binnen de Kazerne van de toekomst.
De provincie Limburg en de gemeente Weert willen eenmalig twee miljoen euro investeren om de Koninklijke Militaire School (KMS) voor Weert te behouden. Dat geld is nodig om de kazerne aan te passen zodat ondermeer onderwijsinstellingen er gebruik kunnen maken van de faciliteiten.

Gevolgen sluiting
Sluiting van de KMS zou grote gevolgen hebben voor de directe en indirecte werkgelegenheid in Weert en in de regio. Bovendien zijn Weert en de KMS op diverse fronten onlosmakelijk met elkaar verbonden. De KMS hoort bij Weert en Weert hoort bij de KMS. Een samenwerking die voor Nederland uniek is.

Regionale spreiding
Ook de regionale spreiding van kazernes over het land komt in gevaar. Sluiting van de laatste kazerne van Limburg is een groot verlies voor de provincie Limburg. De Van Hornekazerne is immers de laatste operationele kazerne van de Koninklijke Landmacht in Limburg.
Provincie:
Tag(s):