dinsdag, 23. augustus 2011 - 14:59

‘Meer vogels in de stad’

Leeuwarden

Gjalt Faber is beleidsadviseur bij de gemeente Leeuwarden. Sinds 2010 beschikt de gemeente Leeuwarden over beleid dat zich specifiek richt op (stads)vogels. Het doel van de gemeente is om meer vogels en vogelsoorten in de stad te krijgen. Er is vooral veel aandacht voor de huismus en de gierzwaluw, maar ook andere vogelsoorten die in de stad horen worden niet vergeten.

Elke maand wordt er op de eerste zondagmiddag iets leuks en leerzaams georganiseerd in het Natuurmuseum Fryslân. Na een kleine zomerstop gaat het programma binnenkort weer van start. Op zondag 4 september 2011 geeft Gjalt Faber een lezing over stadsvogels.

Tijdens de zondagmiddaglezing zal Gjalt Faber vertellen over het stadsvogelbeleid van de gemeente Leeuwarden. Hoe creëer je bijvoorbeeld meer ruimte voor vogels in de stad? Aan de hand van leuke voorbeelden vertelt hij onder andere over een aantal geslaagde projecten. Ook krijgt u tips wat u zelf kunt doen om meer vogels naar uw tuin en wijk te trekken. En hoe kunnen kinderen een handje meehelpen?

De lezing begint om 15.00 uur en is geschikt voor alle leeftijden. De duur is een half uur. Er zijn, behalve een entreekaartje, geen extra kosten aan verbonden. De volgende zondagmiddaglezing vindt plaats op 2 oktober. Johan de Jong vertelt die middag over kerkuilen.
Provincie:
Tag(s):