vrijdag, 17. juni 2011 - 11:36

'Meerderheid gemeenteraad Maastricht tegen sluiting coffeeshops'

Maastricht

PvdA, GroenLinks, D66, TON, SP en Stadsbelangen Mestreech zijn hogelijk verbaasd over de uitkomsten van het onderzoek van de Fijnaut/Rovers van de Universiteit van Tilburg over de drugsoverlast in Maastricht.

Nog geen jaar geleden werd door deskundige Nicole Maalsté in haar onderzoek naar de drugsoverlast (een onderzoek naar de invoering van de wietpas op verzoek van initiatiefnemers van “Limburg trekt zijn grens”) een conclusie getrokken die haaks staat op de conclusie van Fijnaut/Rovers. Bovengenoemde politieke partijen kunnen zich dan ook niet aan de indruk onttrekken, dat kennelijk ook de wetenschap niet meer exact weet welke weg in het kader van het drugsdossier moet worden bewandeld om de overlast terug te dringen.

PvdA, GroenLinks, D66, TON, SP en Stadsbelangen Mestreech vinden echter dat in het belang van de stad niet langer gewacht kan worden met het nemen van passende maatregelen, en stellen daarom voor om voortvarend aan de slag te gaan met het spreidingsplan coffeeshops. Een plan dat reeds in praktijk heeft bewezen te werken.

Het spreidingsplan coffeeshops betekent dat het merendeel van de coffeeshops zal worden verplaatst naar de randen van de stad om zo de overlast in de wijken te verminderen. Venlo heeft een dergelijk plan reeds jaren geleden ingevoerd en de praktijk heeft uitgewezen dat dit plan zeer succesvol is. De overlast vermindert en mensen kunnen weer prettig en veilig leven in hun wijk.
Provincie:
Tag(s):