vrijdag, 5. augustus 2011 - 22:05 Update: 08-07-2014 0:27

Meerderheid Nederland niet van plan geld te geven voor Afrika

Amsterdam

84% van de Nederlanders is goed op de hoogte van de extreme droogte en hongersnood in de Hoorn van Afrika. 'Toch heeft slechts één op de zes Nederlanders in de eerste tweeënhalve week geld gedoneerd via Giro 555', meldt het Nationaal Comittee Duurzame Ontwikkeling (NCDO) vrijdag.

Van de niet-gevers geeft 65% aan dit ook niet te gaan doen, wat neerkomt op 54% van alle respondenten. De belangrijkste redenen om niet te geven zijn de twijfel of het geld goed terecht komt en dat men het geld nu niet kan missen.

Dit blijkt uit een representatieve steekproef van Motivaction onder de Nederlandse bevolking in de leeftijd van 15 tot en met 70 jaar. Deze meting vond vorige week plaats in opdracht van NCDO, centrum voor mondiaal burgerschap en internationale samenwerking.

Ontwikkelingsorganisaties meest geschikt voor verlening noodhulp Ondanks de twijfel of de hulp goed terecht komt vinden Nederlanders wel dat professionele ontwikkelingsorganisaties het meest geschikt zijn om de noodhulp te verstrekken.

Dit lijkt tegenstrijdig met elkaar, omdat via Giro 555 juist deze organisaties uitvoer geven aan de hulp. Mensen die wel geld doneren zeggen in de meeste gevallen 10 euro op Giro 555 te storten. Inmiddels is de opbrengst van Giro 555 deze week gestegen naar bijna 18 miljoen euro.

Ouderen doneren vaker dan jongeren
Van de Nederlanders die wel doneren doet meer dan de helft dit vooral omdat men geraakt is nu zoveel mensen sterven en in nood verkeren.

Ouderen en mensen met een meer linkse of confessionele voorkeur doneren vaker dan jongeren en mensen met een andere politieke kleur. Driekwart van de Nederlanders die nu geld geeft heeft dit ook gedaan voor de rampen in Haïti en Pakistan. Van de mensen die niet doneren geeft 30% aan wel geld te hebben gegeven bij de vorige twee noodhulpacties.

Liever extra geld voor noodhulp dan voor terugdraaien bezuinigingen defensie Nederlanders kiezen er eerder voor 10 miljoen euro extra overheidsgeld te besteden aan het verbeteren van de Nederlandse gezondheidszorg en onderwijs, dan dat ze het geld willen gebruiken voor noodhulp in de Hoorn van Afrika.

Wel geeft een meerderheid dit geld liever uit aan de noodhulp in plaats van het te steken in het terugdraaien van bezuinigingen op de cultuursector, defensie of ambassades. Ditzelfde geldt voor de financiële problemen in Europa en het stimuleren van het bedrijfsleven.
Categorie:
Tag(s):