woensdag, 27. april 2011 - 13:31

Meldcode nodig tegen huiselijk geweld en kindermishandeling

Den Haag

Ruim zeven van de tien professionals die met kinderen werken, denken dat de verplichte meldcode nodig is om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen. Dat blijkt woensdag uit een onderzoek aan de vooravond van de start van de campagne "Zet de meldcode op je agenda"

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van Volsgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaf woensdag het startschot voor de campagne, die als doel heeft dat instellingen in de gezondheidszorg, het onderwijs, de jeugdzorg, kinderopvang en justitie allemaal gaan werken volgens de meldcode.

Meldcode
De meldcode is een overzichtelijk vijfstappenplan, waarin staat wat een professional het beste kan doen wanneer ze een vermoeden hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode leidt de professional door het proces, vanaf het eerste vermoeden tot aan het moment dat hij of zij moet beslissen over het doen van een melding.

VWS voert in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Veiligheid en Justitie de campagne ‘Zet de meldcode op de agenda’ als opmaat naar de wettelijke verplichting van het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De wet zal naar verwachting in 2012 en gaan gelden voor enkele dergelijk anderhalf miljoen professionals in de eerder genoemde sectoren.

‘Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn erge vormen van geweld omdat het gaat om kwetsbare slachtoffers. In die strijd moet je alles doen wat mogelijk is. Dus niet afwachten tot de wettelijke verplichting om de meldcode te gebruiken er is, maar nu alle professionals ertoe aanzetten al met die meldcode te gaan werken! Bevlogen professional pakt die meldcode nu al op!’, aldus Veldhuijzen.

Tijdens de bijeenkomst in Den Haag verzond Veldhuijzen van Zanten een mail naar 20.000 medewerkers van instellingen in de gezondheidszorg, het onderwijs, de jeugdzorg, kinderopvang en justitie. De staatssecretaris roept de professionals op zich alvast voor te bereiden op het verplichte gebruik van de meldcode. “Praat over de meldcode binnen uw organisatie: kortom: zet de meldcode op uw agenda!”
Provincie:
Tag(s):