dinsdag, 20. december 2011 - 22:50

Meldplicht ingesteld voor Schmallenbergvirus

Den Haag

Staatssecretaris Bleker van Economisch Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) stelt een meldplicht in voor houders van dieren die misvormde schapen- of geitenlammeren of kalveren baren.

Hij doet dit om een goed beeld te krijgen van de ernst, aard en geografische verspreiding van het Schmallenbergvirus.

De meldplicht wordt van kracht op dinsdag 20 december 2011 om 23.00 uur. Dierhouders kunnen hun melding doen bij de NVWA.

Sinds 1 december wordt in Nederland een nieuwe dierziekte gevonden die zich kenmerkt door misvormd geboren schapenlammeren met afwijkingen zoals een scheve nek, waterhoofd en stijve gewrichten. De meeste misvormde dieren worden dood geboren. Levend geboren dieren zijn niet levensvatbaar. In deze lammeren is op 15 december een nieuw virus, het Schmallenbergvirus, gevonden. Dit virus is ook de oorzaak van de 'koeiendiarree' die eerder dit jaar werd waargenomen bij rundvee in Nederland en Duitsland.
Provincie:
Tag(s):