zondag, 3. juli 2011 - 10:39

Meldpunt knellende regelgeving krimp' van start

Middelburg

De Provincies Zeeland, Groningen en Limburg hebben in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het initiatief genomen voor een landelijk 'meldpunt knellende regelgeving krimp'.

Vanaf 1 juli 2011 is het meldpunt bereikbaar via het 'digitale kennisplein krimp' op www.vanmeernaarbeter.nl/meldpuntregelgeving. Het doel van het meldpunt is om inzicht te krijgen in hinderlijke regelgeving waar organisaties op het gebied van krimpproblematiek tegen aan lopen.

Via het meldpunt kunnen overheden, maatschappelijke instellingen en bedrijven op een eenvoudige manier melden van welke regelgeving zij last hebben bij de aanpak van krimpgerelateerde opgaven.

Het kan dan gaan om woningleegstand, voorzieningenstructuur in een dorp of knelpunten op het terrein van grensoverschrijdende arbeid. Daarnaast kunnen ook burgers dit meldpunt gebruiken om aan te geven in hoeverre hun initiatieven gericht op de verbetering van de leefbaarheid in hun omgeving vastlopen in lokale, regionale of landelijke regelgeving of beleid.

De meldingen worden direct doorgegeven aan de organisatie die voor het betreffende knelpunt verantwoordelijk is; gemeente, provincie of Rijk. De indiener wordt op de hoogte gebracht van de voortgang. Vervolgens verschijnt een beknopte beschrijving van de vervolgstappen en mogelijke oplossingen op de website.

Het meldpunt biedt een overzicht van praktijkvoorbeelden waar de huidige regelgeving tekort schiet. Daardoor ontstaat inzicht op welke terreinen zich structurele problemen voordoen.
Na één jaar wordt het meldpunt geëvalueerd.
Provincie:
Tag(s):