donderdag, 24. maart 2011 - 22:29

Meppel wil verder met Westmaas

Meppel

De Gemeenteraad van Meppel heeft donderdagavond unaniem besloten de heer Westmaas voor te dragen voor herbenoeming als burgemeester van Meppel.

Op 1 september 2011 loopt de ambtstermijn van de heer Westmaas als burgemeester van de gemeente Meppel af. De raad heeft daarom in januari een verordening met de taak, de samenstelling en de werkwijze van de vertrouwenscommissie in verband met de herbenoeming van de burgemeester vastgesteld. De vertrouwenscommissie heeft de aanbeveling voor herbenoeming door de gemeenteraad voorbereid.

De commissaris van de Koningin zal de aanbeveling voorzien van advies en zijn bevindingen met betrekking tot de inhoud en het verloop van de procedure voor 1 mei naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sturen.
Provincie:
Tag(s):