donderdag, 29. september 2011 - 17:04

Mestvervoer per pijpleiding toegestaan

Den Haag

Boeren mogen vanaf 1 oktober 2011 hun mest per pijpleiding vervoeren. Vervoer per pijpleiding scheelt veel vervoer over de weg en voorkomt overlast voor de omgeving.

Om mestvervoer door pijpleidingen mogelijk te maken past het kabinet de Uitvoeringsregeling van de meststoffenwet aan. Met deze aanpassing wordt het ook makkelijker mest te gebruiken voor het opwekken van energie en voor andere vormen van mestverwerking.
Provincie:
Tag(s):