woensdag, 5. januari 2011 - 21:35

Milieueffect Moerdijkse brand kan nog staartje krijgen

Moerdijk

De brand op het terrein van Chemie-Pack in Moerdijk kan ook nog nare gevolgen hebben voor het milieu.

Op de website van Chemie-Pack staat dat er speciale buffers op het terrein zijn om bluswater op te vangen tijdens de brand. Deze zijn vermoedelijk vol, of functioneren niet goed. Grote hoeveelheden bluswater, die vermengd zijn met chemicaliën die lagen opgeslagen, lopen de sloot in. Wat het effect hierop op de lange termijn zal zijn is nog niet duidelijk.

Het waterschap is bezig met nemen van monsters van het water. Welke maatregelen men gaat nemen om het verontreinigde bluswater af te voeren is nog niet bekend.
Provincie:
Tag(s):