donderdag, 10. februari 2011 - 13:25

Milieukeurmerk voor binnenvaart van start

Den Haag

Stimuleren en herkenbaar maken van schone binnenvaart. Dat is het doel van het nieuwe milieukeurmerk dat de stichting Green Award op verzoek van binnenvaartorganisaties en zeehavenbeheerders heeft ontwikkeld. Samen met zeven zeehavenbeheerders en de stichting Green Award heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu vandaag subsidieovereenkomsten ondertekend voor dit keurmerk.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bekostigt de opstartfase van het keurmerk in 2011 met een bedrag van 50.000 euro. De zeehavens dragen van 2012 tot en met 2015 35.000 euro per jaar bij aan de exploitatiekosten. Dit betekent dat Green Award voor vijf jaar is verzekerd van een financieel fundament. Door de subsidies zijn de certificeringskosten voor de binnenvaartondernemer beperkt tot 400 euro voor een certificaat dat drie jaar geldig is. In 2010 heeft Green Award al een intentieverklaring met dertien binnenvaartondernemers getekend.

Green Award voor de binnenvaart is afgeleid van het gelijknamige keurmerk dat in 1994 in de zeevaart is ingevoerd om de kwaliteit van de zeeschepen te bevorderen. Over de hele wereld zijn (op vrijwillige basis) schepen, rederijen en oliemaatschappijen door Green Award gecertificeerd op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. De voordelen voor de extra schone, extra veilige schepen zijn: verbetering van imago, een betere positie bij ladingverwerving en kortingen op onder meer zeehavengelden, loodsen en cursussen.

De zeehavens die gecoördineerd door de Nationale Havenraad deelnemen zijn: Havenbedrijf Rotterdam, Haven Amsterdam, Zeeland Seaports, Havenschap Moerdijk, Groningen Seaports, Gemeente Harlingen, Gemeente Den Helder.
Provincie:
Tag(s):