donderdag, 24. november 2011 - 10:17

Minder fouten bij operaties dankzij ‘draaiboek’

Utrecht

Het risico dat er bij operaties wat mis gaat, is sterk afgenomen doordat medisch specialisten in een landelijk ‘draaiboek’ stringente afspraken hebben vastgelegd over onderlinge communicatie, medicatie, apparatuur en verantwoordelijkheden.

In een drieluik van richtlijnen liggen alle stappen rond het operatieproces vast inclusief één operatiedossier, cruciale stopmomenten en veiligheidschecks.

De richtlijnen pre-, per- en postoperatief zijn ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) en de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). De specialisten hebben nauwgezet alle stappen voorafgaand, tijdens en na de operatie vastgelegd en beschreven wat de bijbehorende acties zijn.

“Zo staat precies beschreven wie waar verantwoordelijk voor is, zijn er stopmomenten waarin ondermeer medicatie en apparatuur gecheckt en besproken moet worden, en ligt vast waar overdrachten van de ene naar de andere specialist of afdeling aan moeten voldoen”, zegt André Wolff, voorzitter van de richtlijnencommissie perioperatief traject namens de NVA.
Provincie:
Tag(s):