donderdag, 3. maart 2011 - 17:28

Minister Donner maakt afspraken over leefbaarheid in Almere

Almere

Maandag 7 maart a.s. komen Minister Donner van Binnenlandse Zaken, de Wethouders Smidt en Steunenberg van Almere en maatschappelijke partners uit de stad bijeen voor de eerste Almere Tafel. Dit heeft de gemeente Almere donderdag laten weten.

Tijdens deze bijeenkomst, die jaarlijks zal worden belegd, staan rijk, gemeente en stadsmanifestpartners van Almere stil bij de sociaal-economische situatie in de bestaande stad in relatie tot de groei van Almere. Samen zullen zij afspraken maken over maatregelen om eventuele problemen tijdig aan te pakken of zelfs vóór te zijn.

In de afspraken over de groei van Almere die rijk en regio begin 2010 maakten, legden zij ook vast dat zij de leefbaarheid en concurrentiekracht van de bestaande stad nauwlettend in de gaten zouden houden. Zo willen de partijen borgen dat de groei van de stad hand in hand blijft gaan met de leefbaarheid in de bestaande wijken. De bijeenkomst op 7 maart is de eerste van een jaarlijks terugkerende Almere Tafel.
Provincie:
Tag(s):