woensdag, 23. februari 2011 - 17:44

Minister Kamp regelt financiële hulp voor evacués uit Libië

Den Haag/Libië

Nederlanders die worden geëvacueerd uit Libië en die zonder geld zitten kunnen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aankloppen voor hulp. ‘Dit heeft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) besloten’, meldt het ministerie van SZW woensdagmiddag.

Voor de evacués die niet over voldoende middelen beschikken is voorzien in een wekelijkse financiële toelage ten behoeve van voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven, dekking van kosten voor medische hulp en een verzekering tegen de financiële gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid.

De regeling heeft een tijdelijk karakter voor de duur van 3 maanden en biedt evacués de mogelijkheid om in hun eerste levensonderhoud te voorzien. Ook mensen die zelf terugkeren uit Libië kunnen, nadat zij zijn geregistreerd, een beroep doen op de regeling.

Voor evacués die in Nederland nog geen verblijfplaats hebben is opvang geregeld. De SVB keert daarnaast per volwassene per week 44 euro uit, 9 euro voor kinderen onder de 11 jaar en 14 euro voor kinderen tot 18 jaar. Ook zullen de evacués bij aankomst in Nederland een eenmalige tegemoetkoming van 44 euro per persoon ontvangen voor aanloopkosten.

Evacués die in geldnood zitten en van de regeling gebruik willen maken kunnen contact opnemen met de SVB: 020-6565473.
Provincie:
Tag(s):