donderdag, 31. maart 2011 - 17:01

Minister Opstelten: vorming nationale politie op koers

Den Haag

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil de huidige 26 politiekorpsen in een zo kort mogelijk tijdsbestek omvormen tot één nationale politie. Voortvarendheid is nodig om de gevolgen voor het dagelijks werk van de politie te beperken en tegelijkertijd de prestaties en de slagkracht van de politie te verbeteren.

Eind dit jaar moeten de voorbereidingen voor de nationale politie zijn afgerond. Als de nieuwe Politiewet wordt aangenomen door de Staten-Generaal, kan op 1 januari 2012 onmiddellijk worden gestart met de nationale politie. Tot dat moment worden geen onomkeerbare stappen gezet. Dat staat in het Uitvoeringsprogramma Vorming Nationale Politie dat minister Opstelten vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Uiterlijk op 1 mei zal minister Opstelten de kwartiermaker aanwijzen die de nationale politie moet gaan voorbereiden. De bestaande regiokorpsen, het Korps landelijke politiediensten, de Voorziening tot samenwerking Politie Nederland en alle andere bovenregionale voorzieningen gaan op in een landelijk korps, dat zal bestaan uit tien regionale eenheden, één of meer landelijke operationele eenheden en een landelijke dienst voor ondersteunende bedrijfsvoeringstaken. De kwartiermaker is tevens de beoogd korpschef van de nationale politie.
Provincie:
Tag(s):