maandag, 11. april 2011 - 22:40

Minister-president Rutte bezoekt bouw- en natuurprojecten in het teken van de Crisis- en Herstelwet

Gelderland

Minister-president Rutte bezoekt woensdag 13 april 2011 verscheidene bouw- en natuurprojecten in de provincie Gelderland.

De projecten konden het voorbije jaar versneld worden doorontwikkeld door de Crisis- en Herstelwet. Deze wet werd een jaar geleden van kracht en zorgt voor een versnelling en vereenvoudiging van procedures rondom de totstandkoming van bouwprojecten. Uit een recente evaluatie is gebleken dat veel projecten ook daadwerkelijk versneld zijn uitgevoerd. Daarmee draagt de Crisis- en Herstelwet bij aan behoud van werkgelegenheid tijdens de economische crisis.

Het kabinet heeft in het coalitieakkoord afgesproken de Crisis- en Herstelwet permanent te maken. Meer ruimte voor ondernemerschap en economische ontwikkeling is daarvan de achtergrond. “Minder regels en een einde aan de stapeling van bestuur en beleid,” zei de minister-president daarover tijdens de regeringsverklaring. “Je gaat erover of niet.”

Op dit moment houdt minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu alle wetten en regels tegen het licht om één samenhangende Raamwet omgevingsrecht samen te stellen. De vereenvoudiging en versnelling die de Crisis- en Herstelwet aanbrengt wordt hierin permanent gemaakt.

Minister-president Rutte wil met de voorbeelden uit Gelderland zien en horen hoe natuurprojecten en bouwplannen zo snel mogelijk uitgevoerd kunnen worden. Zijn werkbezoek start in Doetinchem. Daar zal hij de transformatie van de binnenstad bekijken. Overheid en particulieren bouwen hier ondanks de crisis aan een nieuwe woonwijk en een nieuwe verbindingsweg. Ook worden diverse beeldbepalende panden gerestaureerd.

Aansluitend bezoekt de minister-president de Bemmelse waard. Hier werken overheid, bedrijven, natuurorganisaties en omwonenden samen aan de nieuwe gebiedsinrichting. Natuurontwikkeling, grondstofwinning, recreatie en vervoer over water kunnen zo gekoppeld worden aan hoogwaterveiligheid. Inmiddels is het plan in uitvoering.

Na de Bemmelse Waard wordt de Ooijpolder aangedaan. Na ruilverkaveling is hier een langgerekt aaneengesloten natuurgebied ontwikkeld tussen Nijmegen en Millingen aan de Rijn. Binnendijks ligt een agrarisch cultuurlandschap. De grondeigenaren ontvangen de komende 30 jaar een vergoeding voor het onderhoud van hagen, oevers en wandelpaden. Deze vergoedingen worden betaald met publiek én privaat geld.

Nijmegen is de laatste halte voor de minister-president op woensdag. Hij verdiept zich daar onder andere in het project Waalfront. Als onderdeel van de grote vernieuwingsplannen in Nijmegen levert Waalfront ruim 2600 nieuwe woningen op naast het stadscentrum. Ook wordt een nieuwe stadsbrug gerealiseerd. Iets noordelijker, bij Lent, wordt de dijk rond de Waal enkele honderden meters teruggelegd. Er komt een zogeheten nevengeul die zorgt voor betere doorstroming en meer veiligheid bij hoog water. Op het stadseiland dat hierdoor ontstaat kunnen woningen en andere voorzieningen gebouwd worden.

Minister-president Rutte eindigt de dag met een werkdiner over de bouw- en omgevingsregels in Nederland. Met vertegenwoordigers uit de bouwsector en de logistiek en gedeputeerde Verdaas van Gelderland bespreekt hij mogelijkheden om procedures te vereenvoudigen en versnellen.
Provincie:
Tag(s):