dinsdag, 17. mei 2011 - 18:28

Ministerie van Economische Zaken schrapt 3000 banen

Den Haag

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) schrapt drieduizend arbeidsplaatsen. ‘Met deze maatregel zal het ministerie jaarlijks oplopend tot 293 miljoen euro op het departement en de uitvoerende diensten bezuinigen’, meldt het ministerie dinsdag.

‘Het personeel van het ministerie is vandaag op de hoogte gebracht van de drastische maatregel’, meldt het ministerie.

'Het kabinet gelooft in een overheid die alleen doet wat zij moet doen, liefst zo dicht mogelijk bij de mensen,' aldus minister Verhagen. "Daarom snijden we in overheidstaken en subsidies. We willen een kleiner, slagvaardige overheid, met minder ambtenaren en minder regels.'

Innovatiefonds
Het ministerie wil bij de bezuinigingen niet de kaasschaaf, hanteren, maar aansluiten bij de prioriteiten van het kabinet. Zo komt er één innovatiefonds in plaats van vele specifieke subsidies, worden toezichthouders samengevoegd en het natuurbeleid gedecentraliseerd.

Loopbaanbegeleiding
'Het wordt een enorme opgave,' aldus secretaris-generaal Buijink. 'Hoewel het ministerie ernaar streeft gedwongen ontslagen te voorkomen, zijn die niet voor de volle honderd procent uit te sluiten.'

Medewerkers worden waar nodig begeleid bij het vinden van een andere baan. Tot 2015 is jaarlijks 18 miljoen euro beschikbaar voor loopbaanbegeleiding, omscholing en coaching. Bij de formatie van het kabinet werden de ministeries van Economische zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit samengevoegd. Dubbelingen als gevolg van het samengaan worden geschrapt.
Provincie:
Tag(s):