woensdag, 19. januari 2011 - 12:10

Ministeries: gebied 10 km buiten Moerdijk veilig

Het Beleids Ondersteunend Team milieu-incidenten (BOT mi) heeft meetresultaten en adviezen gereed over het gebied buiten de 10 km zone vanaf Moerdijk. Alle metingen die zijn verricht, blijven onder de maximaal toegestane waarden. De ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) trekken de beperkende adviezen voor het gebied vanaf 10 kilometer noordelijk van Moerdijk in.

Uit de meetresultaten valt niet te verwachten dat er gezondheidseffecten optreden voor mensen of dieren. Dat betekent dat het vee naar buiten mag en dat groente uit het gebied vanaf 10 kilometer kan worden gegeten. Ook kinderen kunnen veilig buiten spelen en er kan veilig gebruik gemaakt worden van sportvoorzieningen.

Er zijn ín het gebied tot 10 kilometer ten noorden van Moerdijk, uit voorzorg, nog aanvullende metingen verricht. In afwachting van deze metingen blijven uit voorzorg de eerder gecommuniceerde adviezen van kracht. Voor dit gebied geldt dat nog steeds wordt geadviseerd om vee binnen te houden en gewassen nog niet te consumeren. Telers mogen de gewassen wel oogsten en opslaan, maar niet in de handel brengen.
Provincie:
Tag(s):