vrijdag, 14. oktober 2011 - 18:41

Ministerraad stemt in met gemeentelijke herindelingen in Noord- en Zuid-Holland

Den Haag

De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de volgende gemeentelijke herindelingen:

het samenvoegen van de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland tot de nieuw te vormen gemeente Molenwaard (provincie Zuid-Holland) en het samenvoegen van de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee tot de nieuw te vormen gemeente Goeree-Overflakkee (provincie Zuid-Holland) en het samenvoegen van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe (provincie Noord-Holland) tot de nieuw te vormen gemeente met als voorlopige naam Schagen.

De betrokken gemeenteraden zullen in een later stadium besluiten over de definitieve naam. Op grond van het Beleidskader gemeentelijke herindeling wordt tot dat moment de naam van de grootste gemeente gehanteerd.

Het belangrijkste doel van deze herindelingen is het versterken van de bestuurskracht van de betrokken gemeenten. De gemeenteraden van Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland hebben vrijwillig ingestemd met een verzoek tot herindeling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland hebben hierover een positief advies afgegeven.

Het voorstel tot samenvoeging van de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee is afkomstig van de provincie Zuid-Holland, omdat het gemeentebestuur van Goedereede tegen deze herindeling is.

Deze herindeling wordt wel gesteund door de gemeenteraden van Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee. Het besluit zal door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties binnenkort persoonlijk worden toegelicht aan het gemeentebestuur van Goedereede.

Het voorstel tot samenvoeging van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe is afkomstig van de provincie Noord-Holland, omdat de gemeenteraad van Zijpe aanvankelijk tegen deze herindeling was. Op 26 april 2011 heeft de gemeenteraad van Zijpe alsnog ingestemd met deze herindeling, waardoor het voorstel nu wordt gesteund door de gemeenteraden van de drie betrokken gemeenten.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het kabinet streeft naar invoering van deze herindelingen per 1 januari 2013.
Provincie:
Tag(s):