dinsdag, 20. december 2011 - 10:42

Minste ziekenhuisdoden in Martini Ziekenhuis Groningen

Groningen

Het aantal ziekenhuisdoden ligt het laagst in het Martini Ziekenhuis in Groningen. De meeste patiëten zijn in 2010 overleden in het IJsselland Ziekenhuis in Capalle aan de IJssel. Dit blijkt uit de cijfers van ziekenhuis sterfte die openbaar zijn gemaakt.

Volgens de vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en de vereniging van universitaire ziekenhuizen (NFU) moet men geen conclusies trekken uit deze cijfers. De data waar de cijfers op gebaseerd zijn is niet waterdicht en is de indicator geen vergelijkingsmateriaal voor goede zorg.

Het ministerie van VWS en de IGZ pleiten ervoor om ook de cijfers van de patiënten die 30 dagen na ontslag uit het ziekenhuis alsnog overlijden mee te nemen in het onderzoek. Dit gebeurd al in Engeland. Beide verenigingen zijn hier geen voorstander van omdat dit gevolgen kan hebben voor ziekenhuizen. Mogelijk willen ziekenhuizen doodzieke patiënten niet behandelen omdat ze bang zijn dat ze dood gaan en het sterftecijfer van een instelling opkrikken.
Provincie:
Tag(s):