dinsdag, 18. januari 2011 - 10:35

MKB krijgt 10 miljoen euro voor verbetering veiligheid

Den Haag

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat de overheid, ondanks de bezuinigingen, ook in 2011 kleine bedrijven gaat helpen bij het verbeteren van de veiligheid. Ministers Verhagen (Economische Zaken, Landbouw & Innovatie) en Opstelten (Veiligheid en Justitie) hebben vorige week vrijdag besloten om voor de subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB-regeling) 10 mln. euro beschikbaar te stellen.

Ondernemers kunnen een onafhankelijke advies aanvragen voor het verbeteren van hun beveiliging voor een maximale bijdrage van EUR300 van de overheid, afgestemd op branche en onderneming. Voor deze `scan' is drie miljoen euro beschikbaar. Dat betekent dat na 10.000 aanvragen de pot leeg zal zijn. De overige 7 mln. euro is bestemd voor het treffen van de aanbevolen maatregelen. Bedrijven krijgen van dit investeringsbedrag 50 procent, tot een maximum van 700 euro per bedrijf, vergoed. De tegemoetkoming voor de scan en aanbevolen maatregelen is beschikbaar voor ondernemingen met maximaal vijf vestigingen, met elk maximaal tien medewerkers.

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn tevreden dat ondernemers ook in 2011 gebruik kunnen maken van de VKB-regeling.
Provincie:
Tag(s):