dinsdag, 4. oktober 2011 - 16:10

Modder op de weg? Gas los!

Regio

De oogsttijd is begonnen. Een tijd om extra alert te zijn op modder op de weg. En dat geldt niet alleen voor de boeren en de loonbedrijven die in korte tijd de oogst van het land moeten zien te krijgen, maar ook voor de overige weggebruikers. De provincie Drenthe is met andere verkeerspartners begonnen met een voorlichtingscampagne voor weggebruikers. Hierin worden bestuurders gewezen op het mogelijk gevaar van modder op de weg en opgeroepen om de rijsnelheid aan te passen aan de situatie.

Aandacht voor verkeersveiligheid en landbouwverkeer is belangrijk. In deze weken draait elke avond een spotje op RTV Drenthe dat waarschuwt voor de gevaren van modder op de weg.

Gedeputeerde Brink van de provincie Drenthe: "Het Verkeer en Vervoersberaad Drenthe (VVBD) is zich bewust van het belang van veilig landbouwverkeer. Over allerlei aspecten daarvan zijn we in gesprek met andere verkeerspartners zoals VVN, LTO Noord, Cumela, Terra Next, de politie en andere provincies. Maar het is ook goed dat we concrete acties laten zien.

Ook over de risico's van inhalen, passeren en afslaan van landbouwverkeer draaien momenteel spotjes via RTV Drenthe.” Het VVBD gaat samen met de verkeerspartners de komende tijd met
voorlichtingscampagnes, trainingen en andere acties inzetten op verkeersveilig gedrag van bestuurders van landbouwvoertuigen en de medeweggebruikers.
Provincie:
Tag(s):