dinsdag, 27. december 2011 - 21:11

Moeder veroordeeld voor ondervoeden baby

Zwolle

De meervoudige strafkamer van de rechtbank Zwolle-Lelystad heeft dinsdag een vrouw veroordeeld voor zware mishandeling van haar babydochter in 2008. Dit heeft de rechtbank Zwolle-Lelystad dinsdag laten weten.

In augustus 2008 deed het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling aangifte tegen de moeder, omdat de baby, die toen bijna een half jaar oud was, sinds de geboorte nauwelijks was gegroeid.

De baby verbleef op dat moment in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). De artsen vermoedden dat de moeder de sondevoeding verdunde. Nadat de moeder niet meer bij het kind mocht, groeide de baby snel. Het meisje is met toestemming van de kinderrechter in Zwolle in een pleeggezin geplaatst.

De zaak werd eerder aangehouden, omdat de rechtbank de artsen en een verpleegkundige wilde horen. Ook werd de psychische gesteldheid van de moeder onderzocht. De moeder mocht, na een voorarrest van 43 dagen, de behandeling van de zaak in vrijheid afwachten.

De officier van justitie eiste twee weken geleden 720 dagen gevangenisstraf waarvan 677 voorwaardelijk tegen de moeder. De verdediging bepleitte vrijspraak.

De rechtbank oordeelt dat de ziekteverschijnselen bij de baby alleen kunnen worden verklaard door het manipuleren van de voeding van de baby. Op basis van de verklaringen van de kinderartsen en de verpleegkundige is bewezen dat de verdachte dit heeft gedaan.

Volgens de rechtbank heeft de vrouw haar eigen kind opzettelijk en met voorbedachte rade zwaar mishandeld. Zij heeft het kind opzettelijk in hulpeloze toestand gebracht, met zwaar lichamelijk letsel als gevolg.
De rechtbank acht, anders dan de officier van justitie, geen poging tot doodslag bewezen. Niet is bewezen dat de vrouw daadwerkelijk heeft bedoeld de baby (uiteindelijk) van het leven te beroven. Daarom wordt zij op dit punt vrijgesproken.

De vrouw is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 583 dagen, waarvan 540 dagen voorwaardelijk, met aftrek van voorarrest. De opgelegde gevangenisstraf is gelijk aan de periode die de vrouw in voorlopige hechtenis heeft gezeten.

Zij hoeft - als zij zich aan de voorwaarden houdt - geen gevangenisstraf meer uit te zitten. Voorwaarde is dat zij ambulante psychotherapeutische behandeling ondergaat, in combinatie met reclasseringstoezicht.
Provincie:
Tag(s):