donderdag, 7. juli 2011 - 22:32

Mogelijke relatie geweldsincidenten World Fashion Centre en ondergronds bankieren

Amsterdam

De Amsterdamse recherche onderzoekt de achtergronden van de geweldsincidenten die recent hebben plaatsgevonden in het World Fashion Centre.

Het vermoeden bestaat dat er een directe relatie gelegd kan worden tussen de recente gebeurtenissen en ondergronds bankieren. Bij ondergronds bankieren maken criminelen gebruik van een netwerk van bankiers en koeriers, dat betalingen faciliteert tussen criminelen zonder dat dat administratief te herleiden valt naar de betrokkenen. Uit lopend onderzoek is informatie naar voren gekomen die deze richting op wijst.

Maatregelen

Het Management van het World Fashion Centre wil alles in het werk stellen om het groothandelscentrum te zuiveren van huurders die bij ondergronds bankieren betrokken blijken te zijn. De huurders van de bedrijfsruimten waar de geweldsincidenten zich voordeden, werken nauwelijks mee aan het onderzoek en weigeren informatie te verstrekken over de toedracht of de achtergrond van de voorvallen.

Verder zijn er in goede samenwerking met het World Fashion Centre extra maatregelen getroffen ter voorkoming van verdere incidenten. Zo is er bijvoorbeeld dagelijks verscherpt rijdend toezicht, zowel overdag als ’s nachts, en houdt de politie ook onherkenbaar toezicht.

Het World Fashion Centre heeft de bestaande in- en externe beveiliging geïntensiveerd en er vindt regelmatig en intensief overleg plaats met de politie. Verder heeft het World Fashion Centre het toelatingsbeleid voor nieuwe huurders verscherpt.
Provincie:
Tag(s):