maandag, 7. februari 2011 - 11:11 Update: 08-07-2014 1:00

'Molens op zee moeten dijken ophogen'

De Bilt

Het advies- en ingenieursbureau Grontmij heeft het concept Zandwindmolen bedacht waarbij windmolens de energie leveren om zand via leidingen naar de kust te transporteren.

Grontmij werkt samen met Rijkswaterstaat het concept verder uit. Mogelijk worden ook andere marktpartijen hierbij betrokken.

Jaarlijks wordt 12 miljoen m3 zand met sleephopperzuigers landwaarts verscheept om de Nederlandse kust te beschermen. Deze inspanning blijft de komende eeuwen noodzakelijk vanwege de zeespiegelstijging en de autonome zandhonger van de Waddenzee. Het verplaatsen van zand naar de kust met sleephopperzuigers kost jaarlijks ca. 60 miljoen euro en geeft een CO2-emissie van 150.000 ton per jaar. De uitstoot is vergelijkbaar met de uitstoot van 80.000 auto’s.

Grontmij zoekt altijd naar innovaties die bijdragen aan een duurzame en veilige leefomgeving en onderzoekt of het verplaatsen van zand duurzamer en milieubewuster kan. ‘De natuurlijke energiebronnen zeestromingen en wind gebruiken we volledig. Het verspreiden van het zand langs de kust maar ook het transporteren van het zand van twintig meter diepte uit de Noordzee naar de brandingszone langs het strand (een afstand van circa tien kilometer) kan op natuurlijke en duurzame wijze. Zes molenparen leveren mogelijk al voldoende windenergie voor dat zandtransport’, aldus Jan Kollen, senior adviseur Water bij Grontmij.

Eerste technische en financiële verkenningen laten zien dat het concept kansrijk is. In consortium verband onderzoekt Grontmij de haalbaarheid, zo mogelijk met een kleinschalige praktijkproef.
Categorie:
Tag(s):