woensdag, 23. maart 2011 - 10:34

Motorrijders massaal de weg op

Den Haag

Door het mooie lenteweer gaan veel motorrijders weer op pad. De ANWB
adviseert motorrijders extra oplettend te zijn. Alle weggebruikers
moeten weer aan elkaar wennen. Veel motorrijders realiseren zich na de
winter niet goed meer hoeveel moeite het kost om hun voertuig in bedwang
te houden.

Bovendien zijn automobilisten niet meer gewend aan zoveel
motorrijders op de weg. Ook hebben veel wegen nog schade door het
strenge winterweer.

Elk jaar aan het begin van het motorseizoen vallen er relatief veel
slachtoffers onder motorrijders. Na een winter van weinig tot geen
motorrijden moeten motorrijders wennen aan de snelle, directe bewegingen
van hun motor.

Maar ook automobilisten moeten goed opletten nu de motorrijders weer
massaal de weg opgaan. Motoren hebben een smal profiel. Op een kruising
kunnen ze gemakkelijk achter een lantaarnpaal of boom schuilgaan. Als
automobilisten daar niet alert op zijn, kan die slechte zichtbaarheid
catastrofale gevolgen hebben.

Tips en adviezen die de ANWB aan motorrijders geeft, is bijvoorbeeld het checken van de bandenspanning bij start seizoen. Dit is essentieel voor een veilige rit. Verder moet de motorrijder zijn verlichting controleren en deze ook overdag voeren. Ook moet hij tijdens elke rit beschermende kleding dragen.
Een fluorescerend hesje draagt bij aan goede zichtbaarheid. Verder adviseert de ANWB de ritten - en daarmee het motorgevoel - rustig op te bouwen.

De ANWB roept weggebruikers op om gevaarlijke plekken op de weg te
melden bij de betrokken wegbeheerders zodat ze gerepareerd of
schoongemaakt worden. Rijkswaterstaat heeft daar een prima site voor.
Het gaat om het melden van gaten in het wegdek en resten losgeraakt
asfalt. Dergelijke schades vormen een groot risico voor motorrijders.
Provincie:
Tag(s):