donderdag, 5. mei 2011 - 13:44

Na asielvergunning sneller van AZC naar gewoon huis

Asielzoekers die in Nederland mogen blijven, moeten sneller een huis in een Nederlandse gemeente krijgen. Zij kunnen dan eerder beginnen met hun integratie en inburgering. Dat schrijft minister Leers (Immigratie en Asiel) aan de Tweede Kamer.

Ook kan het een besparing van maximaal 65 miljoen euro opleveren op de kosten voor asielopvang. Er komt een proef met een snellere toewijzingsprocedure om de huisvesting van vergunninghouders structureel te verbeteren.

In de nieuwe procedure krijgt een gemeente een vergunninghouder of gezin toegewezen. De gemeente moet dan binnen tien weken een geschikte woning beschikbaar stellen. Tegelijkertijd kan de gemeente al beginnen met het organiseren van voorzieningen als een uitkering, onderwijs en inburgering. Vergunninghouders kunnen een aangeboden huis niet weigeren.

Om te kijken of de nieuwe procedure werkt, beginnen gemeenten in Friesland, Drenthe en een deel van Utrecht een proef hiermee.
Als de tijd dat vergunninghouders nog op een asielzoekerscentrum wonen daalt van zeven naar drie maanden, en bij nareizende familieleven van zeven maanden naar enkele dagen, zou dat een besparing opleveren van 65 miljoen euro per jaar.
Provincie:
Tag(s):