dinsdag, 22. februari 2011 - 17:28 Update: 08-07-2014 0:31

Nationale Cyber Security strategie gepresenteerd

Den Haag

Overheid en bedrijfsleven gaan schouder aan schouder samenwerken om de weerbaarheid tegen ICT-verstoringen en cyberaanvallen te vergroten.

Een samenhangende aanpak is noodzakelijk en essentieel voor dit groeiend (internationaal) probleem. Daarom wordt een Cyber Security Raad opgericht waarin alle relevante partijen van de overheid en het bedrijfsleven vertegenwoordigd zijn. Daarnaast komt er een Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).

In dat Centrum komen de partijen bij elkaar om (dreigings)informatie, kennis en expertise uit te wisselen en te delen. Zo ontstaat één adres op dit terrein voor overheid én bedrijfsleven. Dat staat in de Nationale Cyber Security Strategie die minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vandaag aangeboden heeft aan de Tweede Kamer.

Binnen het NCSC brengen publieke en private partijen informatie en kennis in ten behoeve van trendrapportages en werken zij samen op het gebied van incidentafhandeling en crisisbesluitvorming. Het NCSC moet op 1-1-2012 operationeel zijn.

Bij de Nederlandse politie wordt meer capaciteit vrijgemaakt om cybercriminaliteit aan te pakken. Het team hightech crime zal het aantal onderzoekszaken gaan verviervoudigen. Het gaat hierbij om grote zaken die veel menskracht vragen door de complexiteit ervan.
Categorie:
Tag(s):