woensdag, 12. oktober 2011 - 8:23

Nederland bezaaid met vervuilde grond-locaties

Den Haag

Deze zomer zijn er in Nederland 414 plekken geteld waar de bodemverontreiniging een direct risico kan vormen voor de gezondheid van de bewoners of omwonenden. Een woordvoerster van staatssecretaris Joop Atsma (Milieu) heeft dat woensdag bevestigd. Dit schrijft Trouw woensdag.

Het ministerie van milieu had op verzoek van de krant een definitieve lijst 'humane spoedlocaties' vrijgegeven.

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft Atsma volgens de woordvoerster met alle provincies en de 30 grootste gemeenten in kaart gebracht hoeveel zogeheten humane spoedlocaties er nog zijn. Op 1 juli van dit jaar stond de teller op 414, terwijl op 1 juli 2008 er nog 1832 plekken waren met 'potentiële humane risico's'.

Op de 'Lijst van Atsma' staan de vuilste plekken van Nederland onderverdeeld naar grote gemeenten en provincies. Groningen is met 28 spoedlocaties de meest verontreinigde stad, Zuid-Holland is met 41 terreinen de vuilste provincie, op de voet gevolgd door Noord-Holland (40). Het betreft bedrijfsterreinen, woonlocaties, waterbodems en braakliggende terreinen die vervuild zijn met bestrijdingsmiddelen, zware metalen, PAK's en vluchtige aromaten.

In 2009 is afgesproken dat deze spoedeisende locaties voor 2015 worden gesaneerd of dat tenminste de risico's beheersbaar zijn gemaakt. Provincies en gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk.

Bij humane spoedlocaties gaat het niet alleen om de verontreiniging, maar ook hoe de grond wordt gebruikt.

De risico's voor de gezondheid zijn bijvoorbeeld groter als groenten worden gegeten uit een (volks)tuin met een vervuilde bodem of als daarop kinderen spelen.
Provincie:
Tag(s):