maandag, 2. mei 2011 - 11:19

Nederland biedt journalisten te weinig bescherming

Amsterdam

Wetenschappers komen in de tweede Nationale Persvrijheidsmonitor tot de conclusie dat er in Nederland te weinig aandacht is voor en bescherming van klokkenluiders en van journalisten die in het algemeen belang gelekte informatie doorgeven. Dit meldt de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) op haar site.

In 2008 is al aangekondigd dat er een Wetsvoorstel Bronbescherming zou komen. dat verbetering zou kunnen brengen in deze situatie en daarop is het wachten nu.

Verder bericht de monitor over een alarmerend wetsvoorstel met betrekking tot “versterking bestrijding computercriminaliteit”. Dit voorstel kan de persvrijheid serieus beperken als het Openbaar Ministerie de bevoegdheid krijgt om complete websites en communicatiediensten af te sluiten “om toekomstige strafbare feiten te voorkomen”. Dit lijkt sterk op een publicatieverbod.

De monitor constateert opnieuw dat de Wet openbaarheid van bestuur aan modernisering toe is.
In opdracht van de NVJ zijn de effecten van de Wob onder leiding van mr. dr. Aline Klingenberg nader onderzocht. Daaruit blijkt dat de afhandeling van Wob-verzoeken van journalisten traag verloopt. De procedures nemen vaak zo veel tijd in beslag, dat de nieuwswaarde verdampt. Journalisten moeten gemiddeld ruim drie maanden wachten op de gevraagde informatie van de overheid. Bij beroepsprocedures is er zelfs een wachttermijn van meer dan een jaar. Dit ondermijnt volgens haar de bedoeling van de wet, en dat is een goede en democratische bestuursvoering en daarmee een effectieve controle op het functioneren van de overheid.

Verder lijkt er sprake van onvoldoende kennis bij betrokken ambtenaren over de toepassing van de Wob, of, nog erger, onwil om de wet op fatsoenlijke wijze uit te voeren. Verhoudingsgewijs krijgen journalisten in Wob-procedures vaak alsnog gelijk. In meer dan de helft van de gevallen is het primaire besluit voor verbetering vatbaar en krijgt de journalist alsnog de gevraagde informatie, aldus de NVJ.

Op dinsdag 3 mei (van 15.00 uur tot 17.15 uur) de Dag van de Persvrijheid, presenteert Wouter Hins, hoogleraar mediarecht aan de Universiteit van Leiden, de monitor.
Provincie:
Tag(s):