vrijdag, 30. september 2011 - 17:27

Nederland doet mee met VN-missie Zuid-Sudan

Den Haag

Nederland gaat een bijdrage leveren aan de geïntegreerde missie van de Verenigde Naties in Zuid-Sudan, UNMISS. De ministerraad heeft vrijdag op voorstel van minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een zogeheten artikel-100 brief.

Marechaussees
Nederland levert maximaal 30 personen, waarvan 15 tot 20 marechaussees, 4 civiele politiefunctionarissen, 2 militaire liaisonofficieren, enkele stafofficieren op het hoofdkwartier van UNMISS in Juba en mogelijk civiele experts voor het versterken van de rechtsorde en mensenrechten.

Nederland levert hiermee een bescheiden maar relevante bijdrage. Het kabinet is van mening dat deze missie belangrijk is voor de stabiliteit van Zuid-Sudan en de regio. Het accent van de VN-missie ligt op staatsopbouw, mensenrechten en conflictbeheersing.

Het toezicht op de grens tussen Sudan en Zuid-Sudan valt buiten het mandaat van de missie. In mei 2012 zal de VN-missie volledig operationeel zijn. In totaal bestaat de VN-missie uit ongeveer tienduizend militaire en civiele medewerkers.

De Nederlandse bijdrage duurt twee jaar, daarna zal het kabinet nut en waarde van de Nederlandse bijdrage opnieuw bezien. De Nederlandse bijdrage is vergelijkbaar met die van Noorwegen en Canada.

Zuid-Sudan riep in juli de onafhankelijkheid uit, na een jarenlange oorlog. Nederland opent in de hoofdstad Juba een ambassade, ook om toezicht te houden op de hulp aan dat land. Zuid-Sudan is een van de tien partnerlanden voor ontwikkelingssamenwerking op het Afrikaanse continent.
Provincie:
Tag(s):