woensdag, 11. mei 2011 - 11:04

Nederland niet goed voorbereid op bestrijding natuurbranden

Den Haag

Bij de bestrijding van natuurbranden in Nederland wordt onvoldoende samengewerkt. De meeste veiligheidsregio’s in Nederland zijn niet goed voorbereid op het bestrijden van een natuurbrand.

Dat is de conclusie van een rapport ‘Thematisch onderzoek natuurbranden´van de Inspectie van Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) dat vandaag aan de Tweede Kamer is gezonden.

De Inspectie OOV is van oordeel dat de voorbereiding op natuurbranden in Nederland ‘niet adequaat’ verloopt. Uit het rapport blijkt ook dat het aanvragen en leveren van materieel bij natuurbranden niet afdoende geregeld is. Verder is de kennis over natuurbrandbestrijding gering en wordt een natuurbrand op teveel verschillende manieren bestreden. De Inspectie OOV constateert dat de samenwerking tussen openbaar bestuur en natuurbeheerders nog moeizaam verloopt.

De Inspectie OOV deed onderzoek naar de organisatie van natuurbrandbestrijding in tien veiligheidsregio’s. Binnen de onderzochte regio’s maakt de Inspectie OOV een uitzondering voor de Veiligheidsregio’s op de Veluwe (Noord- en Oost Gelderland en Gelderland-Midden).

Volgens de Inspectie OOV is daar de voorbereidingen op de natuurbrandbestrijding, zowel bestuurlijk als operationeel, goed op orde. De Inspectie OOV heeft de overtuiging dat de conclusies ook voor de niet onderzochte regio’s gelden.

De constateringen leiden tot de volgende concrete aanbevelingen van de Inspectie OOV aan alle betrokken partijen die met natuurbrandbestrijding hebben te maken.

Er moet blijvende bestuurlijke aandacht voor natuurbranden worden georganiseerd en bestaande ontwikkelingen op het gebied van natuurbrandpreventie en -bestrijding moeten krachtig worden gestimuleerd en ondersteund. Nieuwe inzichten en ontwikkelingen moeten daarbij betrokken worden en nieuw onderzoek geïnitieerd.
Operationele samenwerking moet worden georganiseerd tussen natuurbeheerders en operationele hulpdiensten in alle schakels van de veiligheidsketen en er moet een ‘unité de doctrine’ voor natuurbrandpreventie en —beheersing worden ontwikkeld.
De voorbereiding op natuurbranden moet verbeterd worden en er moet
(weer) een deugdelijke statistische registratie van natuurbranden (aantal, aard en omvang) worden georganiseerd, zodat toekomstig onderzoek en beleid over een kwantitatief fundament kunnen beschikken.

Woensdagmiddag 11 mei zal in Apeldoorn (Staatsbosbeheer, Radio Kootwijk) een symposium plaatsvinden, waarbij deze bevindingen en aanbevelingen centraal staan. Alle betrokken partijen die met natuurbranden te maken hebben zullen vertegenwoordigd zijn op dit symposium. Het ministerie van Veiligheid en Justitie zal op korte termijn met een beleidreactie op het rapport van de Inspectie OOV komen.
Provincie:
Tag(s):