dinsdag, 6. september 2011 - 9:43

Nederland tolerant over homoseksualiteit

Den Haag

Nederland is nog altijd internationaal het meest homotolerante land van Europa blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

In opdracht van het kabinet had het SCP onderzoek gedaan om wegen te zoeken die de sociale acceptatie van homoseksualiteit kan bevorderen.

Ook Nederland kent zijn grenzen aan de tolerantie. Zo zijn er groepen inwoners van Nederland die duidelijk meer moeite hebben met homoseksualiteit. Denkend aan orthodox religieuzen en niet-westerse migranten.

Ook grote groepen jongeren blijken niet zo tolerant ten opzichte van homoseksualiteit te zijn. Hierdoor krijgen homoseksuele leerlingen en studenten vaak een onveilig gevoel op scholen.
Provincie:
Tag(s):